Golhill Factory

 • Tên dự án: Golhill Factory

 • Tên khách hàng: Golhill JSC

 • Địa chỉ dự án: Khu CN Long Hậu, tỉnh Long An

 • Năm hoàn thành: 2018

 • Loại hình: Công Nghiệp

 • Dịch vụ: Kết Cấu - Kiến Trúc - MEP

 • Quy mô: Trung bình

  - Tầng cao: 4 floors

 • Người phụ trách:

  - Kiến trúc: Vũ Tuần CườngThân Quốc Đại

  - Kết cấu: Nguyễn Văn KhôiThân Quang Vinh

  - Cơ điện: Trần Ngọc DiệnNguyễn Xuân Hoàng

Dự án liên quan

Pou Sung Factory

Pou Sung Factory

Khu công nghiệp Pousung hiện nay là một dự án rất lớn tại miền Đông Nam Bộ Việt Nam. Tooàn khu bao gồm nhiều lô nhỏ và được xây dựng từ những năm 2000 đến nay. Tropical Architecture Consulting hân hạnh được là nhà thầu tư vấn thiết kế khu K trong khu công nghiệp Pousung. Tên […]

Tổng kho Huynh Đệ

Tổng kho Huynh Đệ

Năm 2009, một tổng kho đã được xây dựng cách quận 7 khoảng 10km.