CTY TNHH Tư Vấn Kiến Trúc Nhiệt Đới
7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
E-mail: info@kientrucnhietdoi.com.vn
Phòng thiết kế: 08 6264 6477
Phòng nhân sự: 08 6264 6355
Dữ liệu Bản đồ
Dữ liệu bản đồ ©2016 Google
Dữ liệu Bản đồDữ liệu bản đồ ©2016 Google
Dữ liệu bản đồ ©2016 Google
Bản đồ
Vệ tinh

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ

Tầng 6 Văn phòng HAGL Safomec, 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh

Email

info@kientrucnhietdoi.com.vn

Điện thoại

Phòng thiết kế: 028 6264 6477
Phòng nhân sự: 028 6264 6355