Tin Tức

Image

Nhiệt Đới ký hợp đồng tư vấn thiết kế Chung cư Tân Đại Minh

admin 26/04/2018

Ngày 26 tháng 04 năm 2018, Tư vấn Kiến Trúc Nhiệt Đới đã ký hợp đồng tư vấn thiết kế Chung cư Nhà ở Xã Hội thuộc dự án Khu Trung Tâm Đào Tạo Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải Tỉnh Bình Định – Giai đoạn 1.1 Khu Nhà Liên Kế và Nhà ở Xã […]